ACTA DE LA REUNIÓ DEL JURAT DEL PREMI DE COMUNICACIÓ CIENTÍFICA «JOAN LLUÍS VIVES»
Convocat per la Xarxa Vives d’Universitats

Reunit el jurat del Premi de Comunicació Científica «Joan Lluís Vives» coordinat per:

Martí Domínguez Romero (Universitat de València)

i compost per:

Artur Aparici (Universitat Jaume I)
Gustau Muñoz (Universitat de València)
Josep Bernabeu Mestre (Universitat d’Alacant)

Acorda per unanimitat atorgar el premi de Comunicació Científica Joan Lluís Vives tretzena edició modalitat A, ciències socials i de l’educació, i humanitats a l’article presentat per XISCA HOMAR BORRÀS «Una aposta per la resistència» de la Universitat de València.

Acorda per unanimitat atorgar el premi de Comunicació Científica Joan Lluís Vives tretzena edició modalitat B, ciències bàsiques, ciències de la salut, enginyeries i arquitectures, a l’article presentat per ARNAU SEBÉ PEDRÓS «L’origen dels animals, una història de bricolatge evolutiu» de la Universitat de Barcelona.

En València, 2 de juliol de 2012
Llibre recomanat

Actualitat universitats

  • Universitat Pompeu Fabra

    Universitat Pompeu Fabra

    Un equip d'investigació de la UPF participa en el descobriment de nous coneixements sobre l'arquitectura cel·lular