Estructura de les titulacions universitàries i la mobilitat a partir de la comparació del model espanyol en relació a altres models europeus

admin

Informe Estructura de les titulacions universitàries i la mobilitat a partir de la comparació del model espanyol en relació a altres models europeus, analitza els efectes de la diferència de durada de les titulacions universitàries vinculades al sistema espanyol en relació a altres models europeus, i proposa solucions per superar les dificultats detectades.

El document recull les conclusions de l'anàlisi mantinguda en la sessió de treball del Consell General de la Xarxa Vives d'Universitats, celebrada el 24 de gener de 2014 a la Universitat d'Alacant.

Published:
Tipus d'obra:
Temes: