Scroll to top

3.1 Majúscules i minúscules


Categoria

Presentació


Tots els substantius, adjectius i verbs que componen els ensenyaments s’escriuen en majúscula inicial, llevat...

admin maig 21, 2022

Presentació

Resultats d'aprenentatge


Els noms i adjectius que formen els títols s’escriuen en majúscula inicial, excepte el genèric...

admin maig 21, 2022

Metodologia

Presentació


Tots els noms, adjectius i verbs que formen part dels cursos no oficials s’escriuen en...

admin maig 21, 2022

Presentació


Els noms i adjectius que formen les assignatures s’escriuen en majúscula inicial. (A la UOC...

admin maig 21, 2022

Competències

Continguts

Objectius


Les disciplines s’escriuen en minúscules.

admin maig 21, 2022

Presentació

Resultats d'aprenentatge


Els noms i adjectius que formen part de les mencions i les especialitats s’escriuen en...

admin maig 21, 2022

Competències

Continguts

Objectius


Els noms i adjectius que formen part de les àrees de coneixement s’escriuen en majúscula...

admin maig 21, 2022

Presentació


Els noms i adjectius que formen el nom de les unitats que imparteixen la docència...

admin maig 21, 2022

Avaluació


Les normatives acadèmiques s’escriuen en rodona i només el genèric du majúscula inicial.

admin maig 21, 2022

Continguts


Els temes s’escriuen en minúscules, llevat de les paraules que s'escriuen amb majúscula distintiva (per...

admin maig 21, 2022

Avaluació

Competències

Continguts

Metodologia

Objectius


Com a criteri general, no s’ha d’abusar de les majúscules. Cal consultar els criteris d’ús...

admin maig 21, 2022