Criteris lingüístics per a textos corporatius de difusió general

admin

Accés gratuït:La guia incorpora unes orientacions o criteris lingüístics per a poder utilitzar-los a l’hora d’elaborar textos perquè foren ben acollits per persones parlants de qualsevol de les diferents varietats del català o valencià. Són reflexions i recomanacions que, a ... Més...