Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris

admin

Accés gratuït:L'obra té com objectiu visibilitzar l'equitat entre homes i dones en tots aquells documents que es produeixen en la universitat. Està adreçada a estudiants, personal docent i investigador, i personal d'administració i serveis.  Criteris multilingües per a la redacció ... Més...