Recomanacions lingüístiques per a les xarxes socials a les universitats

martinez

Accés gratuït:Aquest recurs conté criteris lingüístics i recomanacions per a la redacció de publicacions a les xarxes socials dels comptes institucionals universitaris. S'adreça especialment a les persones que gestionen i escriuen les publicacions dels comptes oficials de les universitats (principalment ... Més...

Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris

admin

Accés gratuït:L'obra té com objectiu visibilitzar l'equitat entre homes i dones en tots aquells documents que es produeixen en la universitat. Està adreçada a estudiants, personal docent i investigador, i personal d'administració i serveis.  Criteris multilingües per a la redacció ... Més...

Nomenclatura de gestió universitària

andres

Accés gratuït:Aquest diccionari és fruit de la col·laboració entre la Xarxa Vives d’Universitats i el Centre de Terminologia TERMCAT, amb l’objectiu de difondre en línia el treball dut a terme per la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives mitjançant ... Més...

Diccionari de dubtes del català oral – DDCOR

admin

Accés gratuït:El Diccionari de Dubtes del Català Oral (DDCOR) és una eina de consulta dels diferents accents de l’estàndard oral de la llengua catalana. Ofereix les indicacions de pronúncia generals i específiques de cadascun d’aquests accents (alguerès, central, mallorquí, nord-occidental, ... Més...

Pla de política lingüística de la Xarxa Vives d’Universitats

admin

Accés gratuït:La Xarxa Vives és l’única institució d’un mateix domini lingüístic integrat per 4 estats que disposa d’un pla de política lingüística propi per les seues universitats. El document aplega els criteris generals de política lingüística consensuats per 22 universitats, ... Més...

Multidiccionari

admin

Accés gratuït:Aquest diccionari conté 10.139 termes dels àmbits d’especialitat seguents: botànica, ciència política, didàctica de l’educació física, educació musical, enginyeria forestal, enginyeria industrial: mecànica i termodinàmica, fotoquímica i infermeria. Els articles poden contenir equivalències en castellà, francès i anglès, definicions ... Més...

Recursos de terminologia

admin

Accés gratuït:L'obra Recursos de terminologia aplega un conjunt de recursos terminològics multilingües entre els que hi ha més de 100 vocabularis, diccionaris, cercadors i eines per facilitar la consulta, la descàrrega i la producció de terminologia.  Els recursos inclosos a l'obra han ... Més...

Criteris lingüístics per a textos corporatius de difusió general

admin

Accés gratuït:La guia incorpora unes orientacions o criteris lingüístics per a poder utilitzar-los a l’hora d’elaborar textos perquè foren ben acollits per persones parlants de qualsevol de les diferents varietats del català o valencià. Són reflexions i recomanacions que, a ... Més...