Equip1r. Punts debats guanyats2n. Vots jurat3r. Puntuació total
UPF6712,05
UMH4512,54
UIB2511,66
UAB0111,69

1r. Nombre de punts obtinguts en els debats: s’acumulen 2 punts per debat guanyat, 1 per debat empatat i 0 per debat perdut. Si hi ha dos equips empatats a punts ocuparà la primera posició qui tinga més vots.

2n. Nombre de vots a favor: obtingut per cada equip, a partir de la puntuació atorgada per cada jutge/essa individualment (se suma 1 punt per cada jutge/essa que ha donat com a guanyador l’equip – que l’ha puntuat més – en cada debat). En cas d’empat a punts i a vots, es desempata segons el tercer criteri.

3r. Suma de les puntuacions dels jutges atorgades en cada debat als equips. Es recorrerà a les puntuacions en cas d’empat a punts i vots.