Curs d'introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger

Curs d'introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger

El curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger contribueix a la formació dels futurs docents de català a universitats de l’exterior. Durant tres dies, els participants treballen el tractament de la variació lingüística, la cultura i la literatura a l’aula de la mà de destacats professors de les universitats de la Xarxa Vives, en entorns privilegiats com són els municipis de Vinaròs i Morella.

Resultats del procés de selecció

Consulteu els resultats del procés de selecció de participants.

Inscripció

Les persones seleccionades per participar al curs hauran de formalitzar la inscripció amb el pagament de 150 EUR per transferència bancària en concepte de matrícula. S’hi ha de fer constar el nom i el cognom, al compte bancari que se’ls indicarà, i hauran d’enviar un missatge electrònic a xarxa@vives.org adjuntant-hi el rebut de pagament corresponent.

La inscripció inclou la participació en el curs, el material didàctic, l’allotjament en règim de mitja pensió i el transport en autocar Vinaròs/Morella i Morella/Vinaròs.

Ajuts DRAC Hivern

Les persones interessades podran sol·licitar un ajut a la mobilitat DRAC-Hivern de la Xarxa Vives d’Universitats per assistir a aquest curs. Els ajuts cobreixen les despeses d’allotjament i matrícula fins a un màxim de 420 € i es podrà pagar les despeses de desplaçament en funció de la universitat de procedència. Per a més informació i sol·licituds consulteu els punts d’informació habituals de la vostra Universitat i el web www.vives.org/drac.

Si alguna persona inscrita renuncia a participar al Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger haurà de comunicar-ho a l’organització abans del 12 d’octubre. Si ho fa amb posterioritat a aquesta data, no recuperarà l’import de la matrícula.

A les persones seleccionades se’ls comunicarà el dia 21 de setembre que poden inscriure’s al X Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger. Les persones que no hagen estat seleccionades passaran a formar part d’una llista de reserva.

IX Curs d'introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger

Organitza:


AVL

Amb la col·laboració de:


Aj Vinaròs 200x100
Ajuntament Morella