Mobilitat · DRAC

Mobilitat · DRAC

El programa de Mobilitat de la Xarxa Vives ofereix ajuts a la comunitat universitària per realitzar estades entre les universitats de la Xarxa Vives participants en el programa DRAC.
Les convocatòries d’ajuts DRAC s’adrecen a estudiants de grau, màster i doctorat i al personal universitari (PDI i PAS).

Adreçat a

Estudiants de grau, màster i doctorat i personal universitari (PDI i PAS) de les universitats de la Xarxa Vives que participen en el programa DRAC.

Import de l'ajut

L’ajut cobreix les despeses d’allotjament, inscripció i desplaçament de mobilitats físiques.
D’una banda, un màxim de 420,00 € destinats a cobrir despeses d’allotjament i inscripció o matrícula (si escau); en cap cas s’hi inclouran les despeses de manutenció.
D’altra banda, per a cobrir les despeses de desplaçament, fins al màxim que estableix el Quadre de Desplaçaments adjunt a la convocatòria.

Presentació de sol·licituds

1. Les sol·licituds han de presentar-se dins del termini establert (28 de febrer i 15 de setembre), i sempre abans de la data de realització de l’activitat, amb independència que la resolució es realitze amb posterioritat a aquesta. En cap cas s’admetran sol·licituds per a activitats ja realitzades.
2. En el cas de màsters interuniversitaris, caldrà presentar la sol·licitud a la universitat en què l’estudiant estiga matriculat (amb independència que siga o no la universitat coordinadora del màster).
3. Es podrà admetre més d’una sol·licitud per convocatòria/persona sol·licitant.
4. Les sol·licituds s’hauran de presentar en línia, d’acord amb el formulari i/o sistema establert per cada universitat.

Punts d'informació de les Universitats participants al programa DRAC

UASecretariat de Mobilitat

Tel.: 96 590 3812

A/e: s.internacional@ua.es
UdASecretaria del Rectorat

Tel.: 376 743 000

A/e: uda@uda.ad
UABÀrea de Relacions Internacionals

Tel.: 935 813 779

A/e: programa.drac@uab.cat
UBBeques i Ajuts a l’Estudiant

Tel.: 934 021 770

A/e: beca.colaboracio@ub.edu
UdGOficina de Relacions Exteriors

Tel.: 972 418 705

A/e: outgoing.ore@udg.edu
UIBVicerectorat de Planificació Estratègica, Internacionalització i Cooperació

Servei de Relacions Internacionals

Edifici Cas Jai


Tel.: 971 172 766

A/e: drac@uib.es
UJIVicerectorat de Relacions Internacionals

Tel.: 964 729 037

A/e: vri@uji.es
UdLVicerectorat de Cultura i Extensió Universitària

Tel. 973 702 083

A/e: vceu.secretaria@udl.cat
UOCÀrea de Persones

mobilitats@uoc.edu

UPVServei de Promoció i Normalització Lingüística

Tel.: 96 387 77 08

A/e: spnl@upv.es
URVCentre Internacional

Tel.: 977 257 873

A/e: mobility@urv.cat
UVServei d’Informació i Dinamització-SeDI:

Campus de Blasco Ibáñez (Aulari III)

Campus de Tarongers (Aulari Nord)

Campus de Burjassot

(Edifici Biblioteca)

Tel.: 963 864 771

A/e: ajudesdrac@uv.es
UVic – UCCÀrea de Relacions Internacionals

Campus de Miramarges, planta 1

Tel: 938 816 176

A/e: relin@uvic.cat
Logotip ODS

El 2015, l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, una oportunitat perquè els països i les seues societats emprenguen un nou camí amb el qual millorar la vida de tots, sense deixar ningú enrere. L’Agenda compta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals.

El programa de Mobilitat de la Xarxa Vives d’Universitats contribueix a l’ODS:

ODS 4

El desenvolupament del programa de Mobilitat correspon a:

Grup de Treball de Mobilitat