Premi a la creació de continguts audiovisuals en català, aranès i LSC a les xarxes

Premi a la creació de continguts audiovisuals en català, aranès i LSC a les xarxes

Premi a la creació de continguts audiovisuals en català, aranès i LSC a les xarxes

El “Premi a la creació de continguts audiovisuals en català, aranès i llengua de signes catalana (LSC) a les xarxes” valora i premia l’originalitat, la qualitat tècnica, artística i lingüística, així com la contribució a la promoció de la llengua, dels vídeos i canals difosos a les xarxes socials. A continuació podeu veure els guanyadors de la primera edició del premi.

El concurs és obert a tothom.

El termini per participar-hi és el 28 de febrer de 2021.

S’estableixen dues categories: premi al millor vídeo i premi al millor canal. Totes les candidatures participaran automàticament en les dues categories del concurs.

Les candidatures es poden presentar per dues vies:

a. Autopresentació. Qualsevol persona pot presentar la candidatura sobre el seu vídeo i/o canal.
b. Presentació de treballs aliens. Qualsevol persona pot presentar la candidatura sobre el vídeo i/o canal d’altre que li semble que pot optar al premi.

Cada candidatura pot presentar 1 vídeo i 1 canal que opten al premi.

La temàtica dels vídeos és lliure.

Els vídeos presentats hauran d’haver estat publicats en alguna xarxa social (YouTube, Vimeo, Instagram, Twitter, Facebook, Tik Tok, Twitch, etc.) durant 2020. L’accés al contingut haurà de ser públic i haurà de permetre incrustar el vídeo (o la publicació que el conté) també de manera pública a webs externs.

Les candidatures a millor canal seran aquelles els canals de les quals continguen un mínim de 5 vídeos publicats durant 2020. L’accés als continguts ha de ser obert i públic i haurà de permetre incrustar els vídeos de manera pública a webs externs. En aquesta categoria les propostes es limiten a les xarxes socials següents: YouTube, Vimeo, Tik ToK o Twitch.

Els vídeos presentats poden estar gravats amb qualsevol dispositiu (càmera de vídeo, càmera fotogràfica digital, telèfon mòbil, etc.) i podran estar editats amb eines o programari extern.

Les llengües emprades en els vídeos presentats han de ser català, aranès i/o llengua de signes catalana (LSC). S’acceptaran vídeos que continguen altres llengües, sempre que aquestes no representen més del 20% de la totalitat del vídeo.

S’estableixen 2 premis, repartits de la manera següent:

a. Premi al millor vídeo: 1.500 €
b. Premi al millor canal: 1.500 €

Les dues categories del premi (millor vídeo i millor canal) són excloents. Cada candidatura només pot resultar premiada en una de les dues categories.

El jurat valorarà les candidatures en funció de l’originalitat, la qualitat tècnica, artística i lingüística i la contribució a la promoció de la llengua en aquest àmbit.

L’organització del premi es reserva el dret a excloure aquelles candidatures amb contingut obscè, violent, sexista, racista, denigrant o discriminatori, o que vulnere els drets fonamentals de les persones, així com les que no complisquen els requisits establerts en aquestes bases.

El premi d’alguna o d’ambdues categories pot declarar-se desert. En aquest cas, el jurat es reserva la possibilitat de distribuir la dotació corresponent entre les altres candidatures premiades.

Els premis es comunicaran abans del 15 de maig de 2021 i es faran públics a vives.org.

El veredicte del jurat serà inapel·lable.

Els vídeos guanyadors hauran de romandre publicats i amb accés públic durant un període de 5 anys, a comptar des del dia en què es faça públic el veredicte del jurat. El/s canal/s i plataforma/es de publicació, i per tant la URL d’accés als vídeos, han de ser els mateixos on s’allotgen els vídeos en el moment en què es fa públic el veredicte del jurat. Aquest punt és aplicable als vídeos premiats en la categoria de millor vídeo, així com als vídeos publicats fins a la data del veredicte als canals premiats en la categoria de millor canal.

El vídeo que resulte guanyador en la categoria “millor vídeo”, en cas d’estar publicat a YouTube, haurà d’incloure el següent esment al Premi en l’espai de descripció del vídeo: “Aquest vídeo ha resultat guanyador, en la categoria de millor vídeo, al I Premi a la creació de continguts audiovisuals en català, aranès i LSC a les xarxes, convocat pel Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades de la Universitat de Barcelona, la Xarxa Vives d’Universitats i Òmnium Cultural.”

Per rebre els premis, els guanyadors en la modalitat del millor vídeo hauran de presentar una declaració responsable que indique que han obtingut l’autorització de les terceres persones la imatge o la música de les quals haja estat utilitzada en les obres presentades. En cas que algun tercer reclamara drets d’imatge, drets d’autor, o la vulneració de drets de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de dades o qualsevol altre, les entitats organitzadores del premi quedaran exonerades de tota responsabilitat.

L’acceptació del premi al millor vídeo implica la cessió dels drets de difusió i publicació per part de les entitats organitzadores.

La participació en el premi implica l’acceptació d’aquestes bases.

El “Premi a la creació de continguts audiovisuals en català, aranès i llengua de signes catalana (LSC) a les xarxes” valora i premia l’originalitat, la qualitat tècnica, artística i lingüística, així com la contribució a la promoció de la llengua, dels vídeos i canals difosos a les xarxes socials.

El jurat de la primer edició ha resolt que el premi al millor canal és per a “La Dimoni de Maxwell” i el premi al millor vídeo per a “El brutal edifici de l’MI6, el servei secret d’espionatge britànic”.

Millor canal

Canal: La Dimoni de Maxwell
Autora: Mariona Esquerda Ciutat

Organitza
Logo-XVU_sense-fons-768x172
Òmnium Cultural 270x60px