Scroll to top

Proposta inicial
Paula Garcia (col·laboradora)

 

Continguts i redacció
Grup de Treball de Qualitat Lingüística de la Xarxa Vives
Jordi de Bofarull, Servei Lingüístic de la Universitat Rovira i Virgili
Pere Drou (coordinador), Servei de Llengües Modernes de la Universitat de Girona
Jordi Giner, Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Politècnica de Catalunya
Marta Juncadella, Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona
Heura Marçal, Servei de Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona
Xavier Marzal, Servei Lingüístic de la Universitat Oberta de Catalunya
Oriol Portell, Serveis Lingüístics de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
Míriam Salvatierra (coordinadora), Servei de Llengües Modernes de la Universitat de Girona
Josep-Enric Teixidó, Servei Lingüístic de la Universitat de Lleida

 

Agraïments
Anna Grau, Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona

 

Disseny i maquetació
LUEE

 

Aquest projecte ha rebut un ajut Interlingua de la Generalitat de Catalunya.

 

Avís legal
Reconeixement (by): es permet qualsevol explotació de l’obra, incloent-hi una finalitat
comercial, així com la creació d’obres derivades, la distribució de les quals també està permesa
sense cap restricció.

 

La llicència completa es pot consultar a:
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca