Scroll to top
6 Correcció gramatical i ortogràfica

ABREVIACIONS (1)

Abreviatures

— Una manera d’estalviar caràcters és recórrer a les abreviatures. Per assegurar-vos que tothom entén el missatge, feu servir només les més freqüents i conegudes.
dept. (departament), dir. (director, directora, direcció), doc. (document), núm. (número), p. o pàg. (pàgina), etc.

— Recordeu que totes les abreviatures han d’acabar amb punt i que el text que s’escriu a continuació en general va amb minúscula.

— No escurceu paraules com que (q.), perquè (pq.) o per (x) per estalviar-vos caràcters; cal mantenir el grau de formalitat que correspon a les publicacions institucionals.