Scroll to top
6 Correcció gramatical i ortogràfica

APOSTROFACIÓ (2)

Quan el nom pel qual es coneix una persona o institució es pot apostrofar però el seu nom d’usuari no, useu l’apòstrof segons l’escriptura del nom d’usuari.

La Càtedra ha rebut el suport del @bcn_ajuntament.
La Càtedra ha rebut el suport de l’@bcn_ajuntament.