Scroll to top
3 Estil de redacció

CLAREDAT I CONCISIÓ (1)

Apliqueu l’afirmació “menys és més” i feu servir paraules que aportin contingut al missatge.

Hem tornat a rebre la distinció de centre de qualitat. Per això podem oferir 260 beques per a l’alumnat.
La Universitat ha tornat a aconseguir la distinció de centre de qualitat, fet que implica la possibilitat d’oferir un total de 260 beques per a l’alumnat.