Scroll to top
3 Estil de redacció

CLAREDAT I CONCISIÓ (2)

Eviteu les construccions passives si la forma activa és igual de vàlida.

Ja hem entregat els premis als guanyadors del concurs. Felicitats!
Els premis ja han estat entregats als guanyadors del concurs. Felicitats!