Scroll to top
3 Estil de redacció

CLAREDAT I CONCISIÓ (3)

Simplifiqueu les frases massa llargues i enrevessades.

El degà de la Facultat de Dret ha presentat els projectes en què col·labora el professorat dins del VI Fòrum Social i Emprenedor, que té lloc a Barcelona aquesta setmana.
El degà de la Facultat de Dret ha presentat, dins del VI Fòrum Social i Emprenedor, que té lloc a Barcelona aquesta setmana, els projectes en els quals col·labora professorat que participa en aquest esdeveniment.