Scroll to top
6 Correcció gramatical i ortogràfica

CORRECCIÓ GRAMATICAL I ORTOGRÀFICA

Les publicacions han de ser gramaticalment correctes i no han de tenir errors ortogràfics.

És recomanable fer servir els verificadors ortogràfics, tant si escriviu des d’un navegador com si escriviu des d’una aplicació de mòbil o tauleta.