Scroll to top
2 To i registre

ESTRATÈGIES DE CAPTACIÓ I INTERPEL·LACIÓ (1)

Podeu emprar fórmules diverses per captar l’atenció dels usuaris i interpel·lar-los, com ara interjeccions, expressions i salutacions a l’inici del missatge del tipus Alerta!, Molt important!, Atenció!, Bon dia!, Ei!, etc. Limiteu, però, l’ús de les majúscules, ja que es poden percebre com una agressió.

Atenció! Avui és l’últim dia per sol·licitar les beques Erasmus. No us adormiu!

ATENCIÓ! Avui és l’últim dia per sol·licitar les beques Erasmus. NO US ADORMIU!