Scroll to top
3 Estil de redacció

LÈXIC I VOCABULARI ADEQUATS (4)

Utilitzeu un vocabulari genuí i eviteu calcs i manlleus.

Utilitzeu… En comptes de…
acte, esdeveniment event
apunt, entrada, aportació, article
(segons el context)
post
cronologia timeline
en línia, fora de línia on-line, off-line (o online, offline)
enllaç link
entrar, iniciar la sessió fer login, loginar
etiqueta hashtag
fer, penjar, publicar (un apunt) postar (un apunt)
m’agrada (en plural, m’agrades) like
mem meme
piulada, tuit tweet
repiulada, retuit retweet
respondre replicar, reply
seguidor follower
seguir, deixar de seguir follow, unfollow
tema del moment, tema dominant trending topic
trol troll

Al Vocabulari de les xarxes socials del TERMCAT, hi trobareu més termes.