Scroll to top
4 Llengua de les publicacions

LLENGUA DE LES PUBLICACIONS (1)

El català és la llengua pròpia de les universitats públiques catalanes i, per tant, també és la llengua d’ús habitual a les xarxes socials. Per motius d’internacionalització, però, hi ha comptes que també utilitzen altres llengües.