Scroll to top
4 Llengua de les publicacions

LLENGUA DE LES PUBLICACIONS (4)

Escriviu les etiquetes en la llengua del missatge, tret que estigueu seguint un fil o una conversa en què ja hi hagi una etiqueta en una llengua diferent.