Scroll to top
6 Correcció gramatical i ortogràfica

MAJÚSCULES I MINÚSCULES (3)

Escriviu amb majúscula inicial la citació quan és una frase sencera. Però si la citació queda integrada al text, comenceu-la amb minúscula.

Rosa Quetglas: “La inversió en recerca és importantíssima per a una universitat que vulgui ser capdavantera.”

Rosa Quetglas diu que “la inversió en recerca és importantíssima per a una universitat que vulgui ser capdavantera”.