Scroll to top
6 Correcció gramatical i ortogràfica

MAJÚSCULES I MINÚSCULES (5)

Quan l’etiqueta té més d’una paraula, podeu posar la primera lletra de cada paraula amb majúscula perquè el missatge sigui més fàcil de llegir.

Felicitem els guanyadors dels millors treballs de final de grau d’enguany de la Facultat d’Economia! #FutursInvestigadors
Felicitem els guanyadors dels millors treballs de final de grau d’enguany de la Facultat d’Economia! #futursinvestigadors

Presentació de projectes dels #GrupsDeRecerca de la Universitat.
Presentació de projectes dels #grupsderecerca de la Universitat.