Scroll to top
6 Correcció gramatical i ortogràfica

MAJÚSCULES I MINÚSCULES (6)

En les mencions, respecteu les majúscules originals dels noms d’usuari. En general, ja apareixen automàticament en escriure’n les primeres lletres.

La @FundacioMon organitza un cicle de xerrades sobre desenvolupament econòmic als països del tercer món.
La @fundaciomon organitza un cicle de xerrades sobre desenvolupament econòmic als països del tercer món.