Scroll to top
2 To i registre

NEUTRALITAT I NIVELL DE FORMALITAT (1)

Els missatges que publiqueu són institucionals: l’emissor és la Universitat. Eviteu, per tant, les opinions personals: el contingut ha de ser neutre, objectiu i informatiu.

Amb tot, el llenguatge ha de ser fresc i directe, com correspon a les xarxes socials. Per això, heu de mantenir sempre un to adequat: ni massa formal ni excessivament col·loquial.