Scroll to top
6 Correcció gramatical i ortogràfica

QÜESTIONS GRAMATICALS (4)

De manera general, la preposició a no introdueix el complement directe dels verbs transitius (entrevistar, afectar, felicitar, etc.). Tanmateix, pot aparèixer davant d’un pronom com ara qui, molts o ningú, i és recomanable en contextos d’ambigüitat.

Entrevistem la directora del centre de recerca.
Entrevistem a la directora del centre de recerca.

La Universitat convida (a) tothom a la lliçó inaugural del curs acadèmic al Paranimf.

Vols saber a qui ha elegit el jurat? [es refereix a les persones que el jurat ha elegit.]
Vols saber qui ha elegit el jurat? [pot referir-se tant a les persones que han elegit el jurat com a les persones que el jurat ha elegit.]