Scroll to top
5 Tractament personal

TRACTAMENT PERSONAL (3)

Sigueu coherents en el tractament i feu servir la mateixa forma al llarg de tot el text.

Si acabes de començar a la Universitat i no saps com funciona el Campus Virtual, aquesta guia t’hi ajudarà.
Si acabes de començar a la Universitat i no saps com funciona el Campus Virtual, aquesta guia us hi ajudarà.