Scroll to top
3 Estil de redacció

UNIFORMITAT I PROXIMITAT (1)

És important que el compte tingui un mateix estil de redacció, encara que el gestioneu diverses persones. Els usuaris no han de percebre que hi ha més d’un redactor.

Per aconseguir aquesta coherència, és recomanable que tots els gestors d’un compte us poseu d’acord en l’estil de publicació, el registre segons el tipus de missatge, el to de les interpel·lacions, etc.