Scroll to top
3 Estil de redacció

UNIFORMITAT I PROXIMITAT (2)

Eviteu un estil oficial i impersonal, també en les publicacions amb un to més formal. El discurs ha de ser àgil, dinàmic i directe, però ha de mantenir la correcció i el respecte institucionals.