Accions de formació

El PAU potencia les accions de docència que aprofiten la proximitat, les temàtiques d’interès comú i la intensitat de les relacions històriques dels territoris per impulsar la creació d’equips de recerca interuniversitaris entre el nord i el sud, i desenvolupar línies d’investigació de continuïtat. En aquest punt, es desenvolupen:

  • Estades breus de docents per impartir classes a ambdues riberes de la Mediterrània.
  • Celebració de xerrades i conferències.
  • Formació i sensibilització en l’ús i gestió de les NTIC.
  • Beques de mobilitat d’estudis per a alumnes de grau, postgrau i doctorat.

Accions de recerca

El PAU impulsa la creació d’equips de recerca interuniversitaris entre el nord i el sud i desenvolupar línies d’investigació de continuitat. En aquest punt, es desenvolupen:

  • Trobades sectorials d’investigadors.
  • Estades breus d’investigadors d’ambdues riberes de la Mediterrània per fer recerca.
  • Trobades de joves investigadors dins l’espai Euromediterrani.

Accions de sensibilització

Un dels eixos de treball del PAU és la sensibilització sobre la realitat algeriana per part de la comunitat universitària dels territoris de parla catalana, des de la perspectiva de la cooperació universitària al desenvolupament, a través d’accions com les següents:

  • Camps de treball de sensibilització i formació per a estudiants
  • Activitats de comunicació per a la sensibilització

Aula Virtual

L’Aula Virtual és una eina de treball imprescindible per a la formació a distància, que dona suport a les accions de formació, un dels eixos del Programa Algèria Universitats.