Scroll to top
6 Correcció gramatical i ortogràfica

ACCENTUACIÓ (1)

Accents diacrítics

— Des de la publicació de l’Ortografia catalana (2016), només hi ha quinze mots que porten accent diacrític.
bé/be, déu/deu, és/es, mà/ma, més/mes, món/mon, pèl/pel, què/que, sé/se, sòl/sol, sí/si, són/son, té/te, ús/us, vós/vos

— S’escriuen sense accent els derivats i compostos de paraules amb accent diacrític.
adeu, adeu-siau, entresol, rodamon