Scroll to top
3 Estil de redacció

LÈXIC I VOCABULARI ADEQUATS (2)

Eviteu abusar de verbs com trobar-se, quan equival a ser o estar, o realitzar, quan equival a fer, perquè transmeten un llenguatge artificiós.

El corall vermell està en perill d’extinció. Vols saber què s’està fent per preservar-lo?
El corall vermell es troba en perill d’extinció. Vols saber què s’està fent per preservarlo?

Enguany el Departament de Filosofia fa el concert de Nadal a la sala d’actes.
Enguany el Departament de Filosofia realitza el concert de Nadal a la sala d’actes.