Scroll to top
7 Puntuació

PUNTUACIÓ (4)

Punts suspensius

— Podeu fer servir els punts suspensius per crear suspens o deixar el missatge obert.
Sabeu com era la Universitat fa cent anys? Visiteu l’exposició i ho descobrireu…
Demà a la Facultat… [seguit d’una repiulada]

— Recordeu que no s’ha de deixar cap espai en blanc entre els punts suspensius i el mot precedent, i que els punts suspensius només són tres.