Scroll to top
6 Correcció gramatical i ortogràfica

QÜESTIONS GRAMATICALS (2)

El gerundi no és correcte si expressa una conseqüència o una acció posterior a la del verb principal.

El rector es va adreçar als guanyadors i els va entregar el diploma un cop acabat el discurs.
El rector es va adreçar als guanyadors, entregant-los el diploma un cop acabat el discurs.