Scroll to top
8 Recursos tipogràfics

RECURSOS TIPOGRÀFICS (1)

Les cometes altes (“ “) conserven el seu ús normal i es fan servir, per exemple, en les citacions literals. Si la citació és una paràfrasi, se’n pot prescindir.

Gianfranco Pasquino: “El vot ideològic està pràcticament acabat.”
Gianfranco Pasquino declara que el vot ideològic està pràcticament acabat.