Scroll to top
6 Correcció gramatical i ortogràfica

ABREVIACIONS (2)

Sigles

— Limiteu l’ús de les sigles a les més conegudes, a les pròpies del context universitari i a les específiques de les xarxes socials.
FB (Facebook), IG (Instagram), TW (Twitter), DM (missatge directe), RT (repiulada, retuit), TT (tema del moment), etc.

— No separeu els elements de les sigles amb punts ni espais.
PAS
P.A.S.

ONU
O N U