Scroll to top

1.2 Pronoms relatius


Categoria

Competències

Metodologia

Objectius


Els pronoms relatius serveixen per referir-se a un sintagma que acaba d’aparèixer en l’oració principal...

admin maig 23, 2022