Scroll to top

Índex

Presentació de la Guia de redacció de plans docents

La Guia de redacció de plans docents és un recurs destinat al professorat universitari. Té com a objectius millorar la qualitat lingüística i l’estructura de continguts dels plans docents i homogeneïtzar-ne els criteris de redacció.

El recurs s’organitza en fitxes amb recomanacions distribuïdes en cinc apartats, que corresponen a llengua, lèxic i terminologia, convencions, estructura i bones pràctiques i estil. A més a més, conté un exemple de pla docent amb errors que ha de servir per veure com es poden esmenar i com es poden estructurar millor els plans docents propis. També ha de servir per assimilar algunes convencions i criteris lingüístics molt útils per mantenir la qualitat dels textos.

Es pot utilitzar de moltes maneres: fent una cerca per paraules clau, per blocs de continguts, pels apartats del pla docent on poden aparèixer els diferents fenòmens i navegant per les fitxes.

Destinataris
 • Professorat
Objectius
 • Millorar la qualitat lingüística i l’estructura de continguts dels plans docents.
 • Homogeneïtzar els criteris de redacció dels plans docents a dins de cada universitat.
Continguts
 • Fitxes amb recomanacions distribuïdes en cinc apartats, que corresponen a (1) Llengua, (2) Lèxic i terminologia, (3) Convencions, (4) Estructura i (5) Bones pràctiques i estil
 • Un exemple de pla docent amb errors
 • Un pdf amb totes les recomanacions juntes per poder-lo consultar fora de línia
Opcions d'ús
 • Cerca de text lliure
 • Cerca per blocs de continguts
 • Cerca per apartats del pla docent
 • Cerca a través de l’índex
 • Navegació per les fitxes