Document de Treball per a l’elaboració del Protocol davant situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe o per orientació sexual a les universitats

admin

Protocol assetjament

Document que permet abordar l'eliminació de la violència de gènere i l'assetjament sexual, per raó de sexe i per orientació (o identitat de gènere) en l'àmbit universitari.

Published:
Genres:
Tags: