Comunicació

Comunicació

El programa de Comunicació de la Xarxa Vives estudia la transformació de la comunicació digital a les universitats i desenvolupa projectes conjunts en aquest àmbit. En el marc d’aquest programa s’estableixen també canals de col·laboració per compartir experiències i estratègies que permeten afrontar els reptes presents i de futur en aquest àmbit.

Intercanvi de coneixements i experiències

El Grup de Treball de Comunicació Digital està format per les persones que treballen en l’àmbit de la comunicació digital a les universitats de la Xarxa Vives.

Els objectius d’aquest Grup de Treball són, d’una banda, compartir estratègies de transformació digital que permeten afrontar els reptes presents i de futur en aquest àmbit. D’altra, establir canals de contacte permanent que possibiliten projectes conjunts en l’àmbit comunicatiu.

El desenvolupament del programa de Comunicació correspon a:

Grup de Treball de Comunicació Digital

Notícies relacionades amb el programa de Comunicació