Programes Sènior

Programes Sènior

El programa Sènior de la Xarxa Vives dóna suport a l’intercanvi de bones pràctiques, a la formació i a la coordinació entre les oficines de programes per a majors de les universitats de la Xarxa. Cerca promoure l’aprenentatge permanent, amb l’objectiu de millorar el desenvolupament personal i la qualitat de vida de les persones majors.

Formació universitària sènior. Informe sobre l’impacte social en l’estudiantat

«Formació universitària sènior. Informe sobre l’impacte social en l’estudiantat» és una recerca feta en relació al col·lectiu de 18.000 estudiants que cursen programes formatius sènior als centres universitaris de Catalunya, País Valencià, les Illes Balears i Andorra.

El document presenta, en primer lloc, una radiografia sobre els programes universitaris sènior, les principals xifres i característiques d’aquests, així com el perfil de l’estudiantat. En segon lloc, la investigació demostra que, a més de beneficis en la salut física i mental de les persones, aquests programes formatius cobreixen necessitats intel·lectuals, culturals i socials, acomplint una funció inclusiva i retornant a les persones grans els seus drets de plena ciutadania. Al llarg de la recerca, les autores identifiquen també biaixos de gènere i formatius que afecten a aquesta part de la població universitària i que cal corregir des de les universitats.

Informe periòdic sobre els Programes Universitaris Sènior

Cada any, el Grup de Treball de Programes Sènior de la Xarxa Vives elabora un Informe Periòdic sobre els Programes Universitaris per a Majors i Aules Sènior de les Universitats.

L’informe presenta dades actualitzades sobre l’organització, sistemes d’accés, alumnes matriculats, professors involucrats, oferta formativa i altres qüestions relatives als programes sènior de les universitats de la Xarxa Vives.

Logotip ODS

El 2015, l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, una oportunitat perquè els països i les seues societats emprenguen un nou camí amb el qual millorar la vida de tots, sense deixar ningú enrere. L’Agenda compta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals.

El Programes Sènior de la Xarxa Vives d’Universitats contribueixen als ODS:

ODS 3
ODS 4

El desenvolupament de Programes Sènior correspon a:

Grup de Treball de Programes Sènior

Notícies relacionades amb Programes Sènior