Avís legal

Condicions generals d’ús i titularitat del lloc web

La utilització d’aquest lloc web està subjecte a l’acceptació de les condicions d’ús següents. L’accés a aquesta web i la utilització dels seus continguts implica que l’usuari ha llegit i accepta totes les condicions.

L’associació Institut Joan Lluís Vives (Xarxa Vives d’Universitats – XVU) es reserva la facultat de fer, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis de les condicions generals i, en general, de tots els elements que integren el disseny i la configuració d’aquesta pàgina web. Igualment, es reserva el dret de suspendre, temporalment o definitivament, l’accessibilitat a les seues pàgines web.

D’acord amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, la XVU informa que posseeix els dominis següents:

La titularitat dels quals pertany a:

Xarxa d’Universitats Institut Joan Lluís Vives
Edifici Àgora, local 10
Universitat Jaume I
Av. de Vicent Sos Baynat, s/n
12071 – Castelló de la Plana

Amb NIF G-12433710, registre d’associacions núm. 161.264 · 18 de juliol de 1996

I amb aquestes dades de contacte:

xarxa@vives.org
Tel. 964 72 89 93
Fax. 964 72 89 92

Propietat intel·lectual, industrial i drets d’autoria

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualsevol altre element inserit en els llocs web, pertanyen a la XVU o, si és el cas, a tercers.

La informació que provinga de fonts externes (identificades oportunament en cada cas) podria no ser exacta o actualitzada, malgrat els esforços perquè així siga.

Els continguts d’aquesta web estan protegits per drets d’autoria i propietat intel·lectual. La informació d’aquesta web només pot ser usada per persones degudament autoritzades. És prohibit l’ús dels continguts de la pàgina web, concretament fotografies, imatges, textos, disseny gràfic, continguts creatius i estètics, índexs, sons i codis font, sense l’autorització expressa dels titulars/autors. Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit.

La Xarxa Vives d’Universitats és una marca comunitària protegida legalment i propietat de l’Institut Joan Lluís Vives.
Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir o manipular els drets d’autoria, o altres dades identificatives, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguen incloure els continguts.

La vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial inclosos en aquestes webs, i la infracció de la normativa que els protegeix, regulada pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, que regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre la matèria, la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques, i altra legislació aplicable, comportarà la responsabilitat civil i/o penal de l’usuari corresponent.

Transparència i informació

Per millorar la transparència i la rendició de comptes de l’organització, es troba accessible el Portal de transparència.
La XVU atén periòdicament el principi de publicitat activa, actualitzant la informació publicable d’acord amb la normativa de transparència.

Protecció de dades personals

Per a la XVU és important garantir la protecció, la privacitat i la seguretat de la informació personal dels seus usuaris i usuàries, que poden accedir a la nostra política de privacitat, on es descriu com tractem les dades en la nostra pàgina web i quins són els nostres compromisos amb el compliment de la normativa en aquesta matèria. A més, poden conèixer els tractaments que duem a terme i les especificacions accedint al registre de les activitats de tractament de la XVU.

Ús de galetes

Les galetes (cookies) són petits arxius que es descarreguen en l’equip de l’usuari i emmagatzemen dades que poden ser actualitzades i recuperades per l’entitat que les instal·la. Hi ha diferents tipus de galetes segons la finalitat, la permanència i l’entitat encarregada de gestionar-les.

L’usuari pot conèixer les galetes que utilitzem i gestionar l’ús de les galetes del seu navegador per mitjà de la nostra política de galetes.

Responsabilitat dels continguts

La persona que utilitza aquests llocs web, ho fa pel seu propi compte i risc. La XVU no és fa responsable dels errors o omissions que puga haver-hi en aquests llocs web, ni tampoc es fa responsable de qualsevol dany o perjudici causats ni dels defectes tècnics, siga quina siga la seua naturalesa, que es deriven de les matèries contingudes en aquests llocs web i de l’ús de la informació.

La XVU no garanteix l’absència de virus o elements lesius que puguen causar danys o alteracions en el sistema informàtic de l’usuari, ni en altres documents o arxius.

La XVU no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació continguda en les seues pàgines web.

La XVU no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels quals es puga accedir al portal. L’AEPD tampoc respon de la legalitat d’altres llocs web de tercers que puguen estar vinculats o enllaçats des d’aquest portal.

La XVU es reserva el dret a fer canvis en el lloc web sense avisar-ho prèviament, a fi de mantenir actualitzada la informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

La XVU no és responsable de l’ús que tercers facen de la informació publicada en el portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, directament o indirectament, generen o puguen generar perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús d’aquesta informació.

Legislació i jurisdicció aplicable
Aquestes condicions generals queden subjectes a l’ordenament jurídic espanyol. Per a la resolució de qualsevol conflicte que es puga derivar de l’accés a la pagina web, l’usuari i la XVU acorden sotmetre’s expressament a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Castelló de la Plana.