Catàleg de publicacions de la Xarxa Vives

Catàleg de publicacions de la Xarxa Vives

La Xarxa Vives d’Universitats produeix, periòdicament, publicacions pròpies en el marc dels programes del pla d’actuació de la institució. Consulta-les i descarrega-les gratuïtament al teu dispositiu.

A continuació es mostra el catàleg complet de publicacions de la Xarxa Vives. També podeu accedir dirèctament als resultats per tipus d’obra, col·lecció o tema.

Tipus d’obra: informes, manuals i diccionaris, models i criteris

Col·lecció: Guies per a una docència amb perspectiva de gènere, Política Universitària

Temes: docència, estudiants, igualtat de gènere, llengua, Via Universitària, recerca

Publicacions del programa d'Estudiants:

Manual sobre comunicació eficaç i creativa
Manual de comunicació eficaç i creativa per a la Lliga de Debat de la Xarxa Vives
Dossier de premsa. Via Universitària 2020-2022
Via Universitària (2020-2022): Ser estudiant universitari avui. Dossier de premsa
Informe executiu. Via Universitària 20-22
Resultats principals, conclusions i propostes. Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2020-2022)
Informe general ViaUni 2022
Via Universitària: Accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2020-2022)
Via Universitaria 2020-2022_EN
Main results, conclusions and proposals. Via Universitària: access, learning conditions, expectations and returns for university studies (2020-2022)
Via Universitària_informe estudiantat 2020-2022
Via Universitària: L’estudiantat universitari implicat en la governança (2020-2022)
Coberta Informe PU12 sobre l'impacte social en l'estudiantat
Formació universitària sènior. Informe sobre l'impacte social en l'estudiantat
Book Cover: Via Universitària: Accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019)
Via Universitària: Accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019)
Book Cover: Resultats principals, conclusions i propostes. Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019)
Resultats principals, conclusions i propostes. Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019)
Book Cover: Main results, conclusions and proposals. Via Universitària: access, learning conditions, expectations and returns for university studies (2017-2019)
Main results, conclusions and proposals. Via Universitària: access, learning conditions, expectations and returns for university studies (2017-2019)
Book Cover: Via Universitària: L'estudiantat universitari implicat en la governança (2017-2019)
Via Universitària: L'estudiantat universitari implicat en la governança (2017-2019)
Book Cover: Via Universitària (2017-2019): Ser estudiant universitari avui. Dossier de premsa
Via Universitària (2017-2019): Ser estudiant universitari avui. Dossier de premsa
Book Cover: Via Universitària (2014-2016): Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris
Via Universitària (2014-2016): Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris
Book Cover: Via Universitària (2014-2016): ser estudiant universitari avui
Via Universitària (2014-2016): ser estudiant universitari avui

Col·lecció "Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere":