Catàleg de publicacions de la Xarxa Vives

Catàleg de publicacions de la Xarxa Vives

La Xarxa Vives d’Universitats ha produït al llarg dels anys un conjunt de publicacions pròpies en el marc dels programes en què es classifiquen les accions del pla d’actuació de la institució.

A continuació es mostra el catàleg complet de publicacions de la Xarxa Vives. També podeu accedir dirèctament als resultats per tipus d’obra, col·lecció o tema.

Tipus d’obra: informes, manuals i diccionaris, models i criteris

Col·lecció: Guies per a una docència amb perspectiva de gènere, Política Universitària

Temes: docència, estudiants, igualtat de gènere, llengua, Via Universitària, recerca

Col·lecció "Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere":