Estudiants

Estudiants

Aquest programa incorpora eines per orientar la presa de decisions sobre les polítiques universitàries adreçades als estudiants, inclou accions interuniversitàries formatives per a potenciar les competències transversals, i ofereix ajuts per promoure la mobilitat. Des de la Xarxa Vives també es contribueix a l’apoderament de l’associacionisme estudiantil com a eina de participació i transformació.

null

Què és la Lliga de Debat?

A la Lliga de Debat, diversos equips d’estudiants dels territoris de parla catalana (de 4rt d’ESO, batxillerat, cicles formatius i universitaris) s’enfronten dialècticament sobre un tema polèmic i d’actualitat. La Xarxa Vives va posar en marxa l’any 2005 la competició universitària, i des de 2014 organitza també la competició de Secundària i Batxillerat.

Per què una Lliga de Debat?

És una oportunitat de formació en què els estudiants aprenen a parlar en públic, a fer equip i a saber defensar un tema tant a favor com en contra, utilitzant el català com a llengua vehicular, amb l’objectiu de fomentar l’ús de la paraula i promoure el talent de l’estudiantat.

A més, contribueix a fixar les bases per a la pràctica d’habilitats amb importància fonamental en qualsevol àmbit professional.

La Lliga de Debat, una experiència única per a tots

Per als estudiants, que són protagonistes del seu procés d’aprenentatge i consoliden el domini de competències bàsiques adquirides, adquirint capacitats personals i professionals de documentació, treball en equip, argumentació i oratòria.

Per als professors, que incorporen una eina educativa de primer nivell, que complementa la formació de l’alumnat favorint la participació i la implicació dels estudiants envers un objectiu il·lusionant i compartit.

Per als centres de Secundària i Batxillerat, que potencien la seua projecció més enllà de l’àmbit geogràfic immediat i poden establir i consolidar sinergies en la relació amb altres centres.

Per a les universitats, que d’una banda acullen les fases locals de la competició de Secundària i Batxillerat, i d’una altra potencien la projecció dels seus estudiants més enllà del campus, amb la competició universitària, que reforça la formació curricular de l’alumnat.

null
El Grup de Treball d’Estudiants de la Xarxa Vives d’Universitats organitza periòdicament  activitats,  jornades, debats, seminaris i tallers multidisciplinars i interuniversitaris, distribuïts arreu del territori.
Aquests esdeveniments es realitzen en el marc Fòrum Vives, espai d’intercanvi i reflexió que promou la Xarxa Vives.

El desenvolupament del programa d'Estudiants correspon a:

Consell Assessor Via Universitària II Grup de Treball d'Estudiants

Notícies relacionades amb el programa d'Estudiants