Llengua

Llengua

La unitat lingüística és el principal valor fundacional sobre el que es va crear la Xarxa Vives i ja des de l’inici es dota d’una Comissió de Llengua que ha desenvolupat de manera continuada la seua tasca de coordinació, intercanvi, formació i projecció de la llengua.

La Xarxa Vives ha estat pionera a desenvolupar d’un pla de política lingüística propi, consensuat per 22 universitats d’un mateix domini lingüístic de 4 estats, que incorpora criteris generals en matèria de llengua, aplicables a tots els àmbits de la universitat, i que vetllen per la normalització, el multilingüisme, la coordinació d’accions i la promoció del català a través de més de 60 línies de treball cada any. També s’impulsen accions per potenciar les relacions entre les principals entitats lingüístiques i la interlocució i mediació entre aquestes, les universitats i les entitats governamentals en matèria de política lingüística.

En el marc del Pla de Política Lingüística de la Xarxa Vives, les universitats posen a disposició dels usuaris diferents recursos d’utilitat en llengua catalana, en format obert i en línia.

Cursos de llengües

Les universitats de la Xarxa Vives ofereixen un ampli ventall de cursos de llengües. Més de 20 idiomes, 22 espais espais de formació multilingüe.

Consulta l’oferta formativa:

Paraula clau: Llengua:
Universitat: Reconeixement de crèdits: Nivell MECR:

Localitat: Durada mínima: h

Des del:
Fins al:

Amb el suport de:

Ajuts per a la coedició de llibres científics en català

El programa d’ajuts per a la coedició de llibres científics en català és una iniciativa conjunta dels serveis lingüístics i dels serveis de publicacions i editorials de les 22 universitats de la Xarca Vives.

Aquest programa d’ajuts a les coedicions científiques en català té com a objectiu incentivar la creació i permetre el reconeixement i la visibilitat de la qualitat dels llibres editats per les universitats de la Xarxa Vives, no només entre el professorat, els investigadors i les agències d’avaluació sinó també a la societat en general.

Notícies relacionades amb el programa de Llengua