Publicacions

Publicacions

El programa de Publicacions de la Xarxa Vives promou la producció editorial de les universitats, a través de la llibreria electrònica e-buc.com i de la participació en fires de llibres. El programa compta a més, amb l’elaboració de publicacions pròpies de la Xarxa Vives que proveeixen un cos de coneixement comú i multidisciplinar a partir del treball conjunt de 22 universitats.

null
La Xarxa Vives ha produït al llarg dels anys un conjunt de publicacions pròpies. Consulteu el catàleg complet o accediu als resultats per tipus d’obra, col·lecció o tema.

Tipus d’obra: informes, manuals i diccionaris, models i criteris

Col·lecció: Guies per a una docència amb perspectiva de gènere, Política Universitària

Temes: docència, estudiants, igualtat de gènere, llengua, Via Universitària, recerca

Premis Joan Lluís Vives a l'edició universitària

Els premis Joan Lluís Vives a l’edició universitària tenen com a objectiu donar a conéixer el paper de l’edició universitària en la transferència del coneixement en català i el valor i la qualitat de la tasca que desenvolupen les editorials universitàries de la Xarxa Vives. A més, promouen el prestigi de la llengua catalana en l’àmbit universitari a fi de fomentar-ne i normalitzar-ne l’ús en la difusió del coneixement. Els premis compten amb quatre categories: millor edició, millor coedició interxarxa, millor llibre de ciències naturals i aplicades, i millor llibre de ciències socials, arts i humanitats.

Ajuts per a la coedició de llibres científics en català

El programa d’ajuts per a la coedició de llibres científics en català és una iniciativa conjunta dels serveis lingüístics i dels serveis de publicacions i editorials de les 22 universitats de la Xarca Vives.

Aquest programa d’ajuts a les coedicions científiques en català té com a objectiu incentivar la creació i permetre el reconeixement i la visibilitat de la qualitat dels llibres editats per les universitats de la Xarxa Vives, no només entre el professorat, els investigadors i les agències d’avaluació sinó també a la societat en general.

null
El Grup de Treball de Publicacions de la Xarxa Vives d’Universitats organitza periòdicament  activitats,  jornades, debats, seminaris i tallers multidisciplinars i interuniversitaris, distribuïts arreu del territori.
Aquests esdeveniments es realitzen en el marc Fòrum Vives, espai d’intercanvi i reflexió que promou la Xarxa Vives.

El desenvolupament del programa de Publicacions correspon a:

Grup de Treball de Publicacions

Notícies relacionades amb el programa de Publicacions