Formació universitària sènior. Informe sobre l’impacte social en l’estudiantat

andres

Coberta Informe PU12 sobre l'impacte social en l'estudiantat
Formen part de la col·lecció Política Universitària :

«Formació universitària sènior. Informe sobre l’impacte social en l’estudiantat» és una recerca feta en relació al col·lectiu de 18.000 estudiants que cursen programes formatius sènior als centres universitaris de Catalunya, País Valencià, les Illes Balears i Andorra.

El document presenta, en primer lloc, una radiografia sobre els programes universitaris sènior, les principals xifres i característiques d’aquests, així com el perfil de l’estudiantat. En segon lloc, la investigació demostra que, a més de beneficis en la salut física i mental de les persones, aquests programes formatius cobreixen necessitats intel·lectuals, culturals i socials, acomplint una funció inclusiva i retornant a les persones grans els seus drets de plena ciutadania. Al llarg de la recerca, les autores identifiquen també biaixos de gènere i formatius que afecten a aquesta part de la població universitària i que cal corregir des de les universitats.

Coordinació: Grup de Treball de Programes Sènior de la Xarxa Vives
Direcció: Montserrat Garcia-Oliva (Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - Universitat Ramon Llull)
Equip de recerca: Elena Requena Varón, Marta Ausona Bieto i Irene Fernández Juncosa (Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - Universitat Ramon Llull)
Editorial i any d'edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2021

ISBN: 978-84-09-27569-4

Published:
Tipus d'obra:
Temes: