Publicacions per tipus d'obra: Informes

Book Cover: Informes de impacto de género en la normativa universitaria: guía de recomendaciones y buenas prácticas en las universidades de la Xarxa Vives
Informes de impacto de género en la normativa universitaria: guía de recomendaciones y buenas prácticas en las universidades de la Xarxa Vives
Book Cover: Dones de categoria: anàlisi del biaix de gènere a les categories de Viquipèdia
Dones de categoria: anàlisi del biaix de gènere a les categories de Viquipèdia
PU 17. Guia informes normativa gènere
Informes d’impacte de gènere en la normativa universitària: guia de recomanacions i bones pràctiques en les universitats de la Xarxa Vives
PL Carta Unviersitaria Llengua_coberta
Carta universitària de la llengua. Principis i recomanacions de política lingüística
Informe biaix 2023 coberta
El biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats (informe 2023)
Coberta Informe Recerca
Informe sobre la valoració de la recerca en català
Dossier de premsa. Via Universitària 2020-2022
Via Universitària (2020-2022): Ser estudiant universitari avui. Dossier de premsa
Informe executiu. Via Universitària 20-22
Resultats principals, conclusions i propostes. Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2020-2022)
Informe general ViaUni 2022
Via Universitària: Accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2020-2022)
Via Universitaria 2020-2022_EN
Main results, conclusions and proposals. Via Universitària: access, learning conditions, expectations and returns for university studies (2020-2022)
Via Universitària_informe estudiantat 2020-2022
Via Universitària: L’estudiantat universitari implicat en la governança (2020-2022)
La perspectiva de gènere en la docència a les universitats de la Xarxa Vives. PU13
La perspectiva de gènere en docència a les universitats de la Xarxa Vives. Situació actual i reptes de futur
Coberta Informe PU12 sobre l'impacte social en l'estudiantat
Formació universitària sènior. Informe sobre l'impacte social en l'estudiantat
Coberta Informe PU9. Usos lingüístics
La regulació dels usos lingüístics institucionals no docents a les universitats de l’espai Vives. Impacte de la política lingüística en el sistema universitari 2020
Coberta Informe PU8. Tesi
La llengua de les tesis doctorals defensades a l'espai Vives. Impacte de la política lingüística en el sistema universitari 2020
Coberta PU7. Recerca
Informe sobre la publicació de la recerca en català. Impacte de la política lingüística en el sistema universitari 2020
Coberta PU6 Intercomprensió
Intercomprensió en llengües romàniques en les universitats de l’espai Vives. Impacte de la política lingüística en el sistema universitari 2020
Carta d'Universitats i Cultura
Carta d'Universitats i Cultura. El compromís de la Xarxa Vives amb la dimensió cultural de les universitats
El biaix de gènere en les universitats (2019)
El biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats (informe 2019)
Book Cover: Via Universitària: Accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019)
Via Universitària: Accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019)
Book Cover: Resultats principals, conclusions i propostes. Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019)
Resultats principals, conclusions i propostes. Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019)
Book Cover: Main results, conclusions and proposals. Via Universitària: access, learning conditions, expectations and returns for university studies (2017-2019)
Main results, conclusions and proposals. Via Universitària: access, learning conditions, expectations and returns for university studies (2017-2019)
Book Cover: Via Universitària: L'estudiantat universitari implicat en la governança (2017-2019)
Via Universitària: L'estudiantat universitari implicat en la governança (2017-2019)
Book Cover: Via Universitària (2017-2019): Ser estudiant universitari avui. Dossier de premsa
Via Universitària (2017-2019): Ser estudiant universitari avui. Dossier de premsa
Book Cover: Via Universitària (2014-2016): Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris
Via Universitària (2014-2016): Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris
Book Cover: Via Universitària (2014-2016): ser estudiant universitari avui
Via Universitària (2014-2016): ser estudiant universitari avui
Book Cover: La perspectiva de gènere en docència i recerca a les universitats de la Xarxa Vives. Situació actual i reptes de futur
La perspectiva de gènere en docència i recerca a les universitats de la Xarxa Vives. Situació actual i reptes de futur
Protocol assetjament
Document de Treball per a l'elaboració del Protocol davant situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe o per orientació sexual a les universitats
Book Cover: Pla de política lingüística de la Xarxa Vives d’Universitats
Pla de política lingüística de la Xarxa Vives d’Universitats