Publicacions per tema: Estudiants

Manual sobre comunicació eficaç i creativa
Manual de comunicació eficaç i creativa per a la Lliga de Debat de la Xarxa Vives
Dossier de premsa. Via Universitària 2020-2022
Via Universitària (2020-2022): Ser estudiant universitari avui. Dossier de premsa
Informe executiu. Via Universitària 20-22
Resultats principals, conclusions i propostes. Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2020-2022)
Informe general ViaUni 2022
Via Universitària: Accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2020-2022)
Via Universitaria 2020-2022_EN
Main results, conclusions and proposals. Via Universitària: access, learning conditions, expectations and returns for university studies (2020-2022)
Via Universitària_informe estudiantat 2020-2022
Via Universitària: L’estudiantat universitari implicat en la governança (2020-2022)
Coberta Informe PU12 sobre l'impacte social en l'estudiantat
Formació universitària sènior. Informe sobre l'impacte social en l'estudiantat
Book Cover: Via Universitària: Accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019)
Via Universitària: Accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019)
Book Cover: Resultats principals, conclusions i propostes. Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019)
Resultats principals, conclusions i propostes. Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019)
Book Cover: Main results, conclusions and proposals. Via Universitària: access, learning conditions, expectations and returns for university studies (2017-2019)
Main results, conclusions and proposals. Via Universitària: access, learning conditions, expectations and returns for university studies (2017-2019)
Book Cover: Via Universitària: L'estudiantat universitari implicat en la governança (2017-2019)
Via Universitària: L'estudiantat universitari implicat en la governança (2017-2019)
Book Cover: Via Universitària (2017-2019): Ser estudiant universitari avui. Dossier de premsa
Via Universitària (2017-2019): Ser estudiant universitari avui. Dossier de premsa
Book Cover: Via Universitària (2014-2016): Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris
Via Universitària (2014-2016): Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris
Book Cover: Via Universitària (2014-2016): ser estudiant universitari avui
Via Universitària (2014-2016): ser estudiant universitari avui