Publicacions per tema: Recerca

Book Cover: Informes de impacto de género en la normativa universitaria: guía de recomendaciones y buenas prácticas en las universidades de la Xarxa Vives
Informes de impacto de género en la normativa universitaria: guía de recomendaciones y buenas prácticas en las universidades de la Xarxa Vives
Book Cover: Guide of Tourism to mainstreaming gender in university teaching
Guide of Tourism to mainstreaming gender in university teaching
Book Cover: Turismo: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Turismo: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Book Cover: Guide of Civil Engineering to mainstreaming gender in university teaching
Guide of Civil Engineering to mainstreaming gender in university teaching
Book Cover: Ingeniería Civil: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Ingeniería Civil: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Coberta Treball Social
Treball Social: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Book Cover: Traducció i Interpretació: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Traducció i Interpretació: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Book Cover: Podologia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Podologia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Book Cover: Guide of Museology and Museography to mainstreaming gender in university teaching
Guide of Museology and Museography to mainstreaming gender in university teaching
Book Cover: Museología y Museografía: guias para una docencia universitaria con perspectiva de génere
Museología y Museografía: guias para una docencia universitaria con perspectiva de génere
Book Cover: Administració i Direcció d'Empreses: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Administració i Direcció d'Empreses: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Coberta Enginyeria Civil
Enginyeria Civil: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
PU 17. Guia informes normativa gènere
Informes d’impacte de gènere en la normativa universitària: guia de recomanacions i bones pràctiques en les universitats de la Xarxa Vives
Informe biaix 2023 coberta
El biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats (informe 2023)
Coberta Informe Recerca
Informe sobre la valoració de la recerca en català
Coberta Esport_CAT
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Coberta Enginyeries agraries_CAT
Enginyeries Agràries: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Museologia
Museologia i Museografia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Enginyeria Naval, Marina i Nàutica
Enginyeria Naval, Marina i Nàutica: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Geografia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere Fb
Geografia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Turisme: guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Turisme: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Guia Biology coberta EN
Guide for mainstreaming gender to university teaching in Biology
Coberta Ingeniería Multimedia ES
Guía para una docencia universitaria con perspectiva de género de Ingeniería Multimedia
Book Cover: Guía para una docencia en línea con perspectiva de género
Guía para una docencia en línea con perspectiva de género
Guia Ingeniería Teleco_ESP
Ingeniería Electrónica de Telecomunicación: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Book Cover: Guide of Multimedia Engineering to mainstreaming gender in university teaching
Guide of Multimedia Engineering to mainstreaming gender in university teaching
Book Cover: Guide of Philosophy to mainstreaming gender in university teaching
Guide of Philosophy to mainstreaming gender in university teaching
Online Teaching ENG
Guide about online teaching with a gender perspective
Guia Matemàtiques EN
Guide of Mathematics to mainstreaming gender in university teaching
Industrial Engineering
Guide of Industrial Engineering to mainstreaming gender in university teaching
Guide of Sociology_ Economics and Political Science to mainstreaming gender in university teaching
Guide of Sociology, Economics and Political Science to mainstreaming gender in university teaching
Guide of Nursing to mainstreaming gender in university teaching
Guide of Nursing to mainstreaming gender in university teaching
Education and Pedagogy_coberta
Guide of Education and Pedagogy to mainstraming gender in university teaching
Educación y Pedagogía_coberta
Educación y Pedagogía: guía para una docencia universitària con perspectiva de genero
La perspectiva de gènere en la docència a les universitats de la Xarxa Vives. PU13
La perspectiva de gènere en docència a les universitats de la Xarxa Vives. Situació actual i reptes de futur
Guia per a una docència en línia amb perspectiva de gènere
Guia per a una docència en línia amb perspectiva de gènere
Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Enginyeria Multimèdia
Enginyeria Multimèdia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Nutrició Humana i Dietètica
Nutrició Humana i Dietètica: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Biologia
Biologia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Coberta Informe PU12 sobre l'impacte social en l'estudiantat
Formació universitària sènior. Informe sobre l'impacte social en l'estudiantat
Coberta Informe PU9. Usos lingüístics
La regulació dels usos lingüístics institucionals no docents a les universitats de l’espai Vives. Impacte de la política lingüística en el sistema universitari 2020
Coberta Informe PU8. Tesi
La llengua de les tesis doctorals defensades a l'espai Vives. Impacte de la política lingüística en el sistema universitari 2020
Coberta PU7. Recerca
Informe sobre la publicació de la recerca en català. Impacte de la política lingüística en el sistema universitari 2020
Coberta PU6 Intercomprensió
Intercomprensió en llengües romàniques en les universitats de l’espai Vives. Impacte de la política lingüística en el sistema universitari 2020
Guide of Communication to mainstreaming gender in university teaching
Guide of Communication to mainstreaming gender in university teaching
Guía para una docencia universitaria con perspectiva de género de Arquitectura
Arquitectura: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Guía para una docencia universitaria con perspectiva de género de Derecho y Criminología
Derecho y Criminología: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Guía para una docencia universitaria con perspectiva de género de Medicina
Medicina: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Guía para una docencia universitaria con perspectiva de género de Historia
Historia: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Guía para una docencia universitaria con perspectiva de género de Ciencias de la Computación
Ciencias de la Computación: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Guía para una docencia universitaria con perspectiva de género de Antropología
Antropología: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Anthropology_guides to mainstreaming gender in university teaching
Guide of Anthropology  to mainstreaming gender in university teaching
Comunicación_guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Comunicación: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Física_guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Física: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Guides to mainstreaming gender in university teaching
Guide of Physics to mainstreaming gender in university teaching
Law and criminology_guides to mainstreaming gender in university teaching
Guide of Law and Criminology to mainstreaming gender in university teaching
Book Cover: Guide of Medicine to mainstreaming gender in university teaching
Guide of Medicine to mainstreaming gender in university teaching
Book Cover: Guide of History to mainstreaming gender in university teaching
Guide of History to mainstreaming gender in university teaching
Computer Science_guides to mainstreaming gender in university teaching
Guide of Computer Science to mainstreaming gender in university teaching
Book Cover: Guide of Architecture to mainstreaming gender in university teaching
Guide of Architecture to mainstreaming gender in university teaching
Psychology. Guides to mainstreaming gender in university teaching
Guide of Psychology to mainstreaming gender in university teaching
Philology and Linguistics. Guides to mainstreaming gender in university teaching
Guide of Philology and Linguistics to mainstreaming gender in university teaching
History of Art. Guides to mainstreaming gender in university teaching
Guide of History of Art to mainstreaming gender in university teaching
Sociología, Economía y Ciencia Política. Guias para una docencia universitaria con perspectiva de género
Sociología, Economía y Ciencia Política: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Book Cover: Historia del Arte: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Historia del Arte: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Psicología.Guias para una docencia universitaria con perspectiva de género
Psicología: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Book Cover: Filosofía: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Filosofía: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Filología y Lingüística.Guias para una docencia universitaria con perspectiva de género
Filología y Lingüística: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Book Cover: Enfermería: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Enfermería: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Ingeniería Industrial. Guías para una docència universitaria con perspectiva de género
Ingeniería Industrial: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Matemáticas: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Matemáticas: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género
Matemàtiques: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Matemàtiques: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Infermeria: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Infermeria: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Enginyeria Industrial: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Enginyeria Industrial: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Book Cover: Comunicació: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Comunicació: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Arquitectura: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Arquitectura: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Antropologia: Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Antropologia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
El biaix de gènere en les universitats (2019)
El biaix de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats (informe 2019)
Book Cover: Ciències de la Computació: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Ciències de la Computació: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Book Cover: Dret i Criminologia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Dret i Criminologia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Book Cover: Educació i pedagogia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Educació i pedagogia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Book Cover: Filologia i Lingüística: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Filologia i Lingüística: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Book Cover: Filosofia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Filosofia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Book Cover: Física: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Física: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Book Cover: Història: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Història: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Book Cover: Història de l'art: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Història de l'art: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Book Cover: Medicina: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Medicina: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Book Cover: Psicologia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Psicologia: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Book Cover: Sociologia, Economia i Ciència Política: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Sociologia, Economia i Ciència Política: guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Book Cover: La perspectiva de gènere en docència i recerca a les universitats de la Xarxa Vives. Situació actual i reptes de futur
La perspectiva de gènere en docència i recerca a les universitats de la Xarxa Vives. Situació actual i reptes de futur